A Keresztapa a megújuló Horthy-kultusz fővédnöke

ovi_feherA Keresztapa áldását adta az új Horthy-kultuszra. Amióta a Fidesz bűnszervezetté átalakulása megkezdődött, egyértelművé vált: a „polgári” jobboldal és a szélsőjobboldal egységének megteremtése – „egy a tábor, egy a zászló” és egy a vezér – nélkül az Fidesz tartósan nem birtokolhatja a hatalmat. S hatalom nélkül nem rabolhatja el javainkat sem.

Persze, kérdés: beszélhetünk-e hazánkban „polgári jobboldalról” – vagy inkább csak néhány jobboldali polgárról? Mert polgárinak nevezhető-e az a jobboldal, amely képes szövetkezni a szélsőjobbal?

Márpedig legkésőbb – a Keresztapa által a felújított Klebelsberg-kastély mai ünnepélyes átadásán  szárnyas szavakkal dicsőített – „polgári körök” megteremtése óta létezik ez a szövetség. Azokat az egykor Fideszt támogató embereket – valódi polgárokat –, akik egy idő után nem vállalták az egyatábor szellemiségét, régóta kitagadta a nemzetikereszténység…

Szögezzük le: valódi polgári jobboldal nem tekinti nemzetidegennek a maga politikai alternatíváját; nem hazaárulózza, internacionalistázza, nem is bérencezi, ügynöközi vetélytársait; a polgári jobboldal számára evidencia a világi állam, a polgári jobboldal nem veri szét a fékek és ellensúlyok rendszerét, politikáját nem „egyszerűsíti” a szervezett és folyamatos hazudozás, a „mindenkit átverünk” szintjére…

Polgári jobboldal nem migráncsozik, semmilyen módon sem uszít; a közjavak eltulajdonításában pedig legalábbis képes mértéket tartani…

A „polgári jobboldal”, ha létezne olyan hazánkban, az Orbán-rezsim legelszántabb ellenfele volna.

Hosszú története van már az „egyatábor” megteremtésének. Most csak egyetlen elemére hivatkozom, sokadjára: döntő lépés volt, amikor Orbán Viktor miniszterelnökként a förtelmes Vasárnapi Újságban megnevezte, és azzal híveinek ajánlotta „kedvenceit”: magát a minden adásában súlyosan törvénysértő, uszítón szélsőjobbos Vasárnapi Újságot, a meglovasított „Magyar Nemzet”-et és a náci-nyilas kiadványokat reklámozó, de saját anyagaiban is rasszista, szélsőjobboldali Magyar Demokratát.

Ezzel a gesztussal végképp összeforrasztotta azt az egyatábort, amely maga „a haza”, s mint olyan, nem lehet ellenzékben…

2002-ben még bukott ez a társaság – nem is nagyon akarta tudomásul venni: volt hídfoglalás, hajnalig tartó eszelős, rasszista balhézás a Kossuth téren és a Belvárosban; volt bőr a képükön választási csalást is emlegetni, miközben az Orbán-kormány szervezte-rendezte a választásokat.

Olyan aljas ellenzéke nemigen volt még magyar kormánynak, mint 2002 után – és eljutottak a 2006-os balhézásig – szerintem puccskísérletig – is.

2010-ben aztán a Keresztapa vezérelte „egyatábor” hatalomra jutott, nem függetlenül az internacionalistának stb. bélyegzett, kódoltan szinte folyamatosan lezsidózott (idegenszerűek, bankárkormány stb.) szocialista-liberális koalíció súlyos hibáitól, bűneitől. De éppen azok a hibák, bűnök tették volna lehetővé és persze kívánatossá a valóban polgári, konzervatív, demokratikus kormányzást…

Ám aki 2010-ben még ilyet remélt a Fidesztől, az vagy teljesen tájékozatlan volt, vagy önmagának is hazudott.

Az a Fidesz akkor már régóta rendesen megszervezett rablóbanda uralma alatt állt; vezetői, szellemi támogatói, sajtómunkásai szervezett, áttetszően kódolt rasszista, xenofób, homofób hecckampányokkal szerezték és őrizték meg népszerűségüket.

A fenti vázlatos visszatekintést az magyarázza, hogy Orbán Viktor mai ünnepi beszédében – ahogy az már szokásává vált, mióta nem csupán nemzete, hanem Európája szellemi-erkölcsi vezéreként szeret tündökölni: veszélyekre figyelmeztetni, új korszakot hirdetni – ismét történészkedett.

Mondanám, hogy inkább focizzon – de nem lehet tréfára venni a dolgot. „Történészkedésének” ugyanis megvan a maga aktuális, a már elindított fideszes „választási” kampányba illeszkedő tartalma, szándéka.

Röviden: újra meghirdeti, újra meg akarja erősíteni, és újra „harcba” akarja vinni a „polgári körökben” kialakított amorális szövetséget: a magát kereszténynek, polgárinak, konzervatívnak mondók (leginkább csak hazudók)  és a nyíltan szélsőjobboldaliak egyatáborát.

Mert lehetett volna a Klébelsberg-kastély ünnepélyes átadásán mellőzni akár az indirekt migráncsozást is – de Orbán nem mellőzte. Lehetett volna ünnepélyeskedni Horthy fölmagasztalása meg „internacionalistának” bélyegzett kormányok emlegetése nélkül is – de nem tette.

Nem: manapság, amikor Horthy-szobrokat avattak és készülnek országszerte avatni, az, amit Horthyról mondott, a „pártját veszteni látszó” szélsőjobboldaliakhoz szólt. Meg a saját táborbeli szélsőségesekhez – sokan vannak ők is.

Hogy az orbáni frazeológiához hasonlót használjak: azt üzeni a szélsőjobboldalnak, hogy „egy vérből valók vagyunk”.

Nem akarok részletesen foglalkozni azzal, ahogy Orbán Horthyt méltatta – de azt megjegyzem, hogy például nem a Tanácsköztársaság 133 napja fenyegette pusztulással az országot – bármilyen borzalmak történtek is –, hanem az a politika, amely világháborúba vitte az országot, s amely durván ignorálta a legjogosabb nemzeti(ségi) igényeket is. Az a brutális elnyomó politika, amelyet Ady költészete és publicisztikája mindennél hitelesebben jellemzett, minősített. Azt is csak egy mondatban írom le, hogy a „nemzeti kormányok” és az „internacionalista kormányok” orbáni szembeállítása olyan régóta ismert, áttetszően kódolt zsidózás, amely kedves a szélsőjobboldalnak – s amelyet a magyar „polgári jobboldal” érzékelhető része hagyományosan legalábbis tolerál –, s amely beleillik a mocskos „nemzeti konzultáció” uszító handabandázásába, a CEU-t legyilkolni szándékozó, s bizonyos civil szervezeteket megbélyegző zsidózó intenciójú sorosozásba.

Azt ki-ki megítélheti, mit is mond Horthy „miniszterelnöki” méltatása a „gyászos második világháborús szerepvállalásunkról”: szerintem azt üzeni, hogy az ország  legalábbis idő előtti, ki nem kényszerített bevitele a Szovjetunió elleni rablóháborúba, a vele járó áldozatokkal, valamint a holokausztban való bűnössége nem rontja le „államférfiúi teljesítményét”…

Az persze törvényszerű, hogy az ilyen üzenet nem nélkülözhet fasiszta bűzű fordulatokat: bár ezúttal életteret nem, csak életerőt emlegetett, viszont volt gyökér, sőt gyökérrendszer; meg Európát fenyegető veszedelem:

az „európai kulturális altalaj” kicserélését tűzték ki célul.

Kérded tán, kik tűztek ki ilyen célt? Ne kérdezd: tuggyuk, kik…

Nincs tehát méltányolható érdek, érték és érzelem, amelyre hivatkozva a „nemzeti kormánynak” föl kellene lépnie az újjáéledő Horthy-kultusz ellen: ez az Orbán-beszéd üzenete.

Sőt, maga a Keresztapa „miniszterelnök”  jelentkezett be a Horthy-kultusz fővédnökének.

Cikk: http://gepnarancs.hu/2017/06/a-keresztapa-a-megujulo-horthy-kultusz-fovednoke/

nepszava.us
Kertész Ákos: A „kivételes magyar államférfi”, Horthy Miklós / 2017.06.27.
Atyaisten, szegény magyar nép! Ha ez a kőbuta snájdig tömeggyilkos volt nekik a kivételes, milyen lehetett a többi?! Orbán évek óta a feudál-fasiszta, antiszemita Horthy rezsimet tartja példaképének, és még ezt sem ő találta ki magának, hanem Antall Józseftől plagizálta. Annyi változott, hogy csüngő hasú Viktor úrfi, éppen a fölújított Klebelsberg rezidencia átadásán csillogtatta fényes elméjét, midőn odanyilatkozott, hogy ha a hírhedett kultuszminiszter nagy politikus volt, ebből vas logikával következik, hogy a miniszterelnöke, Bethlen István, még nagyobb, és a mindkettőt kinevező államfő, vitéz nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága már egyenesen felhőkarcoló!

orulunkvincent.blog.hu
Orbán Viktor esete a Mindenhatóval / 2017.06.24.
…Grünfeld Záli röviddel megérkezése után bezárták egy terembe, amelyet hidrogén-cianidot tartalmazó gázzal töltöttek meg. A hidrogén-cianid rácsatlakozik valamilyen fehérjére és blokkol egy mitokondriális enzimet. Grünfeld Záli belélegezte a gázt és megfulladt. Azt gondolom, hogy Grünfeld Záli megfulladásának részleteit az olvasó nem viselné jól. Pontosan ugyanúgy fulladt meg egyébként, ezt fontosnak tartom leírni, mint ahogy Orbán bármely közeli hozzátartozója fulladt volna meg, ha ő lélegezte volna be a gázt, ugyanis az ő sejtjeinek is szüksége van ezekre a mitokondriális enzimekre. Egészen különös, hogy Orbán közeli hozzátartozói illetve Grünfeld Záli sejtjeinek pontosan ugyanarra van szüksége. Mintha ugyanolyan emberek lennének, sőt, mintha az életüknek ugyanannyi értelme lenne. Mintha.

gepnarancs.hu
Horthy belovagolt a Fideszbe / 2017.06.24.
Nincs jó véleményem Horthyról, de ezt még ő sem érdemelte. Beléptették a Fideszbe. Nem tudni, hogy ismét fehér lovon lovagolt-e a bűnös Budapest irányába. Mindenesetre Hidegkútnál leszállították a magas lóról, azért ne képzelje, hogy nincs nála nagyobb főnök. Mert van.

nepszava.us
Para-Kovács Imre: Piszkos Freud közbelép / 2017.06.23.
A magyar nép nem csak azért tiszteli és szereti – választott képviselőin keresztül – vitéz Nagybányai Horthy Miklóst, mert a nácikkal kollaborált, illetve azt tervezte, hogy a háború után megszabadítja a magyarságot az idegenektől, hadd teljesedjen ki végre saját hazájában a magyar szellem, hanem nagyszerű írói, költői teljesítménye és csodálatos humoros lektűrjei miatt is.

nepszava.us
Zsebesi Zsolt: Horthy már visszajött, a fehérterorra még várni kell / 2017.06.23.
A magyar ellenzék számára nem téma, hogy az ország kormányfője kivételes államférfinek nevezte Horthy Miklóst, aki megmagyarázhatatlanul kerülte el a felelősségre vonást tömeggyilkosságért és háborús bűnökért. Az ország jelenlegi miniszterelnöke, aki nálam a Horthy Viktor nevet viseli a szélsőjobboldalhoz kívánt szólni és ott keresett a jövő évi választásokra támogatást, de egyben leleplezte az erkölcsi és politikai fertőt, amelyben ő és pártja fetreng, amikor példaképének nevezett egy terroristát, Horthy Miklóst, akinek fehér kesztyűs kezéhez a fehérterrorban kiontott magyar baloldaliak vére tapad, aki felelős az orosz frontokon elesettekért és a magyar zsidóság megaláztatásáért, jogfosztásáért és haláltáborokba szállításáért.

www.atv.hu / videó
Orbán: Horthy Miklós kivételes államférfi volt / 2017.06.23.
Az ATV Start vendége Egry Gábor történész, a Politikatörténeti Intézet munkatársa.

hirtv.hu /
Kivételes államférfi - Orbán Viktor kivételes államférfinak nevezte Horthy Miklóst egy rendezvényen. Pár nappal korábban pedig újabb Horthy-szobrot avattak. Ezzel ismét fellángolt a vita a kormányzó ellentmondásos szerepéről. Erről is beszélgetett Kálmán Olgával Palotás János pénzügyi szakértő és Debreczeni József közíró. / 2017. június 22.

www.atv.hu / videó
Karsai László / 2017.06.22.
A műsorvezető Rónai Egon.

www.atv.hu / videó
Lendvai Ildikó / 2017.06.22.
A műsorvezető Rónai Egon.

endresy.blogspot.hu
Ki mint veti meg... / 2017.06.22.
Orbán Viktor, illetve választási tanácsadói valószínűleg felmérték, hogy a középre törekvő Jobbik mögött ott maradt egy elég széles szélsőjobboldali, antiszemita, rasszista, szavazójoggal bíró polgára a magyar államnak. Akik jó része ugyanakkor könnyen radikalizálható. Nekik márpedig vezér kell. Orbán pedig bejelentkezett erre a szerepre. Nem most. Ellenben most már egyértelműen. Egyértelműen világossá téve az említett aspirációt azok után, hogy már korábban is tett jó néhány szalonantiszemita gesztust. Valamint azok után, hogy a szegényeket egyértelműen lefitymáló Lázárt, annak idején, nem vágta ki úgy a kormány közeléből, hogy Föld körüli pályára álljon. S természetesen emlékezhetünk arra, hogy amikor Horthy-bálványt avatott egy egyházi figura, akkor sem volt egyetlen érdemi szava sem a miniszterelnöknek. Igaz, az egyházak képviselői sem tolongtak egy ellendemonstráción.

Orbán nagyra tartja Hortyt - 2017.06.22. - Kivételes államférfinak nevezte Orbán Viktor miniszterelnök Horthy Miklóst. Lázár János pedig nagy magyar hazafinak tartja a volt kormányzót. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint viszont Horthy megítélése élesen megosztja a társadalmat. Az Együtt szerint Orbán Viktor az egész nemzet miniszterelnöke kellene legyen, ezért kérjen bocsánatot szavaiért.  - Link: //rtl.hu/rtlklub/hirek/orban-nagyra-tartja-hortyt

kolozsvaros.com
Senki / 2017.06.21.
Ez már azért kicsit sem vicces, viszont iszonyúan förtelmes. Orbán Viktor gyökérzete sorvadásnak indult, mert valami barom kicserélte az altalajt. Hogy altalaj alatt mit kell érteni? Franc tudja. Próbáljuk meg kisakkozni, miben gyökerezik Felcsút kártékony szülötte. Az ő termékeny talaja az előző rendszerbe nyúlik vissza. Addig a pontig, amikor az egyetemi kollégium lábszagú félhomályában néhány fiatal kitalálta, hogy lassan ideje lesz hátat fordítani a KISZ-nek és az MSZMP-nek, mert új szelek jönnek, fel kell kapaszkodni rájuk. Nem vagyok biztos abban, hogy mindannyian úgy és azt akarták, amit Orbán, de ő már akkor is üzleti vállalkozásként tekintett az országra.

b1.blog.hu
Tudja még valaki követni Orbán Viktor véleményét Horthyról? / 2017.06.21.
Másfél éve még elnyomókkal együttműködő kollaboráns. Most már kivételes államférfiú. Hát döntse már el végre! - A magyar miniszterelnök szerdán nemcsak egy kastély adott át, hanem megosztotta különös gondolatait a kulturális mezőgazdaságról, úgymint altalaj, gyökérrendszer, a babonákhoz való visszatérés. De ami ennél is különösebb, átértékelte a történelmet, illetve a saját történelemről alkotott nézeteit is.

hirtv.hu /
Kivételes államférfiúnak nevezte Horthy Miklóst Orbán Viktor  / 2017. június 21.

hirtv.hu /
Újabb Horthy-szobrot avattak, morog a DK